FAQ

Najczęściej
zadawane pytania

Jest to narzędzie do automatycznego wykonywania transakcji na giełdach kryptowalut. Aplikacja pozwala na skonfigurowanie własnych planów zakupowych/sprzedażowych lub użycie automatycznego sposobu realizowania transakcji przez oddanie zarządzania profesjonalnemu traderowi.

Aby utworzyć konto należy zarejestrować się na stronie https://bot.at.systems - podać login, hasło oraz adres e-mail. Następnie należy potwierdzić aktywację konta poprzez kliknięcie w link, która został wysłany na podany adres e-mail.

Konto zasilamy przelewając wybraną kryptowalutę na indywidualny adres użytkownika. Można go znaleźć w zakładce „giełdy” po naciśnięciu na przycisk „depozyt” przy danej kryptowalucie. Środki następnie są dodawane do konta użytkownika dla konkretnej giełdy.

Jeśli nie posiadamy jeszcze kryptowaluty, możemy ją nabyć w kantorze lub giełdzie kryptowalut, następnie przesłać ją na adres podany na platformie. Nie ma aktualnie możliwości przelania bezpośrednio PLN, USD, EUR.

Dla każdej giełdy i każdej waluty generowany jest osobny adres. Środki wpłacone na podany adres trafiają do wspólnego portfela i przekazywane są na konkretną giełdę, gdzie są wykorzystywane do zawierania transakcji.

Ta kwestia zależna jest od danej giełdy. Większość giełd przyjmuje płatności w kryptowalutach: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dash (DASH), Litecoin (LTC). Wszystkie możliwe kryptowaluty, można znaleźć w zakładce „giełdy”. Oprogramowanie w pierwszym dniu uruchomienia przyjmuje środki wpłacone w Bitcoin, jednak sukcesywnie będziemy dodawali kolejne kryptowaluty, aby umożliwić wpłaty użytkownikom niezależnie od posiadanych rodzajów kryptowalut.

Są dostępne w panelu użytkownika w zakładce „Giełdy”. Kryptowaluty, dla których uruchomione są wpłaty będą posiadały aktywny przycisk “Wpłata”.

Wpłacone środki trafiają na wspólny portfel, który pozwala nam zweryfikować wpłatę dla danego użytkownika. Następnie środki są przekazywane na giełdę i od tego otrzymania odpowiedniej ilości potwierdzeń będą dostępne do wykorzystania przez użytkownika. Przekazywanie środków na giełdę wykonywane jest kilka razy dziennie, a jego częstotliwość będzie z czasem zwiększona.

Wypłaty należy dokonywać w panelu użytkownika w zakładce „Giełdy”. Należy nacisnąć przycisk „Wypłata” oraz podać adres do przelania kryptowaluty. Wypłata jest realizowana do 24h. Niektóre giełdy ograniczają ilość wypłacanej waluty i wypłata w takim przypadku będzie zależna od kolejki. Sugerujemy dlatego wybierać giełdy, które nie posiadają takich ograniczeń.

Można samemu ustawiać parametry dla kupna i sprzedaży kryptowalut. Tę opcję rekomendujemy doświadczonym użytkownikom. W celu manualnej konfiguracji parametrów podczas tworzenia/edycji planu należy wybrać opcję “Manualny”.

Parametry pozwalają skonfigurować kupno/sprzedaż wg. zmian w cenie. Dzięki temu jesteśmy w stanie jednocześnie ustawić moment sprzedaży po wzroście ceny powyżej określonej ceny/procent lub po jej spadku. Kupno oraz sprzedaż mogą jednocześnie mieć kilka zestawów parametrów. Wszystkie warunki z jednego zestawu muszą być spełnione, aby oprogramowanie wystawiło ofertę. Jeżeli w zestawie parametrów zostawimy wszystkie pola puste, jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem “wystawiaj ofertę zawsze”.

Przykład
Tworzymy dwa zestawy warunków kupna dla pary USDT-BTC. W pierwszym z nich definiujemy, że ma kupić BTC poniżej ceny 8000 USDT i gdy w ciągu 1 godziny będzie wzrost ceny powyżej 0%. W drugim z nich definiujemy, że ma kupić, gdy cena spadnie poniżej 7000 USDT. Cena wynosi 7500 USDT, jednak nadal trwa spadek, w związku z czym tylko jeden warunek z pierwszego zestawy jest spełniony i oprogramowanie nie wystawi oferty. Następnie cena spada poniżej 7000 USDT, w związku z czym spełnione są wszystkie warunki drugiego zestawu i oprogramowanie rozpocznie wystawianie ofert kupna.

Można to ograniczyć poprzez parametr “Opcje zakupu” podczas tworzenia/edycji planu. Możemy dzięki temu skonfigurować ilość wydawanej waluty w danym czasie.

Przykłady

  • Konfigurujemy plan i ustawiamy “Kup za całość”. W momencie, gdy warunki zakupu zostaną spełnione, oprogramowanie wystawi oferty za całość środków do zakupu do momentu, aż nie wyda wszystkich środków.
  • Konfigurujemy plan i ustawiamy “Konfiguruj paczki”. Następnie ustawiamy, że ma kupić za 10 USDT w czasie 1h. W momencie, gdy warunki zakupu zostaną spełnione, narzędzie wystawi oferty, dopóki nie wyda 10 USDT. Przez resztę godziny nie będzie wykonywał zakupów. Jeżeli w ciągu godziny zakupił jedynie za 1 USDT i przestał kupować ze względu na to, że warunki na giełdzie się spełniły, to w kolejnej godzinie, gdy warunki będą spełnione, spróbuje kupić ponownie za całe 10 USDT.

Tak wszystkie wykonane operacje są w zakładce „Historia planów” dla danego planu.

Powodów może być kilka. Narzędzie zaprojektowane jest tak, aby nigdy nie traciło na wartości danej kryptowaluty. Jeżeli nie są dokonywane transakcje sprzedaży, to możliwe, że cena sprzedaży powodowałaby stratę na wartości. Ze względu na automatyczny sposób działania mogłoby to doprowadzić użytkownika do dużych strat na wartości (np. kupowanie cały czas i sprzedawanie po niższej cenie w czasie spadków). Innym powodem może być brak spełnienie wszystkich warunków z zestawu restrykcji. Warto zwrócić uwagę, aby nie ustawić sprzecznych restrykcji, np. kupuj gdy cena jest niższa od 7000 USDT i wyższa od 7000 USDT.

W tym momencie są dostępne giełdy Binance i Poloniex. W przyszłości będziemy dodawali kolejne giełdy, których API pozwala na uruchomienie naszego oprogramowania.

Pobierane są dwie prowizje: prowizja giełdy i prowizja narzędzia. Prowizja giełdy jest uzależniona od giełdy, na której użytkownik utworzy plany (może na kilku jednocześnie). Prowizja narzędzia pobierane jest od transakcji i zależna jest od obrotu, którego dokona użytkownik w ostatnich 30 dniach. Progi prowizyjne podane są w osobnej zakładce “Prowizja”, do której dostęp można uzyskać w aplikacji.

Każda transakcja, którą wykonuje oprogramowanie jest widoczna na giełdzie. Wyświetlamy użytkownikom ostatnich dokonanych transakcji, które można znaleźć w historii giełdy.

Materiał szkoleniowy jest dostępny w zakładce „Tutorial”.

Tak, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji naszych klientów.

Weryfikacja tożsamości przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie użytkownik podaje swoje dane, włącznie z numerem rachunku bankowego, który wykorzysta do weryfikacji. Następnie otrzyma adres rachunku bankowego, na który należy przelać środki, kopiując tytuł przelewu z aplikacji. Tytuł wykorzystywany jest do weryfikacji, który użytkownik wykonał przelew w celu weryfikacji. Wpisanie błędnego tytułu będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia weryfikacji.

Ze względu na bezpieczeństwo naszych użytkowników oraz aktualne przepisy prawne, dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, nie chcemy zmuszać użytkowników do przesyłania skanów dowodów osobistych, rachunków, etc. Klienci banków muszą zweryfikować swoje konto w celu korzystania z konta, dlatego uważamy za wystarczające wykonanie przelewu, który będzie posiadał dane, potwierdzające tożsamość użytkownika. Przygotowaliśmy proces w sposób zapewniający użytkownikom łatwą weryfikację oraz zapobiegającym dokonywania oszustw z wykorzystaniem tego procesu.