Polityka prywatności

Nasza polityka

Witamy na stronie internetowej Automated Trading Systems sp. z o.o. (ATS). Operatorem strony jest ATS, i została ona stworzona celem przedstawienia odwiedzającym stronę informacji o oprogramowaniu do automatycznego tradingu, jak również o usługach związanych z www.at.systems. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia naszą politykę dotyczącą obsługi przekazywanych nam Danych Osobowych oraz innych informacji zbieranych od odwiedzających Stronę oraz korzystających z Usług.

  Informacje które zbieramy

  Od odwiedzających naszą Stronę i korzystających z naszych Usług gromadzimy Dane Osobowe oraz inne informacje przedstawione poniżej:

  1. Dane Osobowe przesyłane przez odwiedzających korzystających z Usług:
   1. Gromadzimy Dane Osobowe odwiedzających w przypadku dobrowolnego ich podania, w takich przypadkach jak kontakt z nami poprzez formularz zapytania, odpowiedź na ankietę, rejestracja celem dostępu do Usług lub korzystanie z określonych Usług. W przypadkach, gdy nasza Firma gromadzi Dane Osobowe, dokładamy starań, aby dołączyć odnośnik do niniejszej Polityki Prywatności.
   2. Dobrowolne podanie Danych Osobowych oznacza zgodę na używanie ich przez Firmę, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Podając Dane Osobowe, uznają i zgadzają się Państwo, żeby podane Dane Osobowe mogły być przekazywane z Państwa obecnej lokalizacji na serwery zarządzane przez ATS lub w jej imieniu.

  Pliki „cookies”:

  Podczas zarządzania Usługami, Firma korzysta czasem z technologii zwanej plikami „cookies”. Plik „cookies” to informacja, którą serwer na którym mieszczą się nasze Usługi wysyła do Państwa przeglądarki w momencie uzyskania dostępu do Usług. Niektóre z naszych Usług umieszczają plik „cookies” w Państwa przeglądarce dla celów połączenia Państwa przeglądarki z danym okresem użytkowania aplikacji lub „sesji”. We wszystkich przypadkach w których korzystamy z plików „cookies”, nie zbieramy Państwa Danych Osobowych bez Państwa zgody. Nie stosujemy plików „cookies” należących do osób trzecich. W większości przeglądarek internetowych dostępna jest możliwość wyłączenia plików „cookies”, ale niektóre z naszych Usług wymagają ich do prawidłowego funkcjonowania.

   Użycie Państwa Danych Osobowych i innych informacji:

   Używamy przekazywanych przez Państwa Danych Osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli przekazują Państwa swoje Dane Osobowe z określonego powodu, możemy z nich korzystać w związku z celem ich podania. Na przykład, jeśli skontaktujecie się Państwo z nami drogą mailową, użyjemy podanych przez Państwa Danych Osobowych aby odpowiedzieć na Państwa pytanie lub rozwiązać Państwa problem. Co więcej, jeśli podają Państwo Dane Osobowe celem uzyskania dostępu do Usług, użyjemy Państwa Danych Osobowych, aby dostarczyć Państwu dostęp do tych usług. Możemy wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z Państwem w przyszłości, aby poinformować Państwa o usługach, które w naszym przekonaniu mogą być dla Państwa interesujące. Dodatkowo, jeśli w dowolnym momencie zechcą Państwo nie otrzymywać żadnych dodatkowych informacji marketingowych lub zechcą Państwo zażądać usunięcia Państwa nazwisko z naszej listy mailingowej, proszę skontaktować się z nami w sposób podany poniżej.

    Ujawnienie Państwa Danych Osobowych oraz innych informacji:

    Nie zajmujemy się sprzedażą podanych przez Państwa informacji. Uznajemy je za podstawowy element naszej relacji z Państwem. Istnieją jednakże pewne okoliczności, takie jak w sytuacjach podanych poniżej, w których możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe pewnym stronom trzecim bez uprzedniego poinformowania Państwa:

    1. Dostawcy usług, hostingu, aplikacji:
     1. Jak podano powyżej, ATS tak jak inne firmy korzysta z usług innych firm w trakcie świadczenia swoich Usług. Do przykładów należą usługi dotyczące portfela, tokena, zarządzania listą mailingową, przechowywanie danych w chmurze oraz przetwarzanie płatności. Kiedy zatrudniamy inny podmiot celem wykonywania takich funkcji, przekazujemy mu informacje niezbędne do wykonywania konkretnych funkcji.
    2. Wymogi prawne:
     1. Nasza firma może ujawnić Państwa Dane Osobowe jeśli będzie do tego zobowiązana przepisami prawa lub w dobrej wierze, że takie zachowanie jest niezbędne, aby wypełnić zobowiązania nałożone prawem lub działając w nagłych przypadkach celem ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usług lub społeczeństwa.

    Państwa wybory:

    Mogą Państwo odwiedzić naszą Stronę bez przekazywania żadnych Danych Osobowych. Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać żadnych Danych Osobowych, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pewnych Usług.

     Wyłączenia:

     Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek Danych Osobowych gromadzonych przez naszą firmę poza Danymi Osobowymi gromadzonymi w ramach Usług. Niniejsza Polityka Prywatności nie jest stosowana w przypadku niechcianych informacji przekazywanych naszej Firmie poprzez Usługi lub jakiejkolwiek innej formie.

     Obejmują one, między innymi, informacje zamieszczone w publicznie dostępnych obszarach Usług takich jak fora, pomysły na nowe produkty lub zmiany w istniejących produktach lub inne niechciane opinie. Wszystkie Niechciane informacje uznawane są za jawne i nasza Firma może dowolnie je kopiować, używać, ujawniać oraz przekazywać takie Niechciane informacje innym, bez żadnych ograniczeń lub podawania ich źródła.

      Dzieci:

      Nasza Firma nie gromadzi świadomie Danych Osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie ukończyłeś/aś 13 roku życia, prosimy o nie podawania żadnych Danych Osobowych poprzez dostępne Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania używania internetu przez ich dzieci oraz prosimy o pomoc w egzekwowaniu naszej Polityki Prywatności poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały swoich Danych Osobowych w naszych Usługach bez Państwa zgody. Jeśli mają Państwo podstawy sądzić, że wasze dziecko poniżej 13 roku życia podało swoje Dane Osobowe naszej Firmie przy korzystaniu z naszych Usług, prosimy o kontakt, a my dołożymy starań aby usunąć takie informacje z naszych baz danych.

       Bezpieczeństwo:

       Podejmujemy stosowne kroki celem ochrony Danych Osobowych podanych w naszych Usługach przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nie wszystkie dane przesyłane przez internet lub drogą mailową są bezpieczne. W szczególności e-mail wysyłany z lub do naszych Usług może nie być bezpieczny. Dlatego prosimy o szczególną uwagę przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje przesyłacie nam Państwo drogą mailową. Proszę zwrócić uwagę na tę kwestię podczas ujawniania nam swoich Danych Osobowych przez internet.

        Inne Warunki i Postanowienia:

        Państwa dostęp do Usług oraz ich użycie podlegają Warunkom i Postanowieniom na www.millioncoin.io.

         Zmiany w Polityce Prywatności Firmy:

         Nasze Usługi oraz działalność mogą od czasu do czasu ulegać zmianom. Dlatego czasami może zachodzić konieczność dokonania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania Polityki Prywatności w dowolnym momencie oraz okresowo, bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o regularne sprawdzanie tego dokumentu, szczególnie przed podawaniem jakichkolwiek Danych Osobowych. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce w dacie wskazanej powyżej. Dalsze korzystanie z Usług, po dokonaniu przez Firmę jakichkolwiek zmian lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności oznacza, iż zgadzają się Państwo z warunkami zmienionej i zaktualizowanej Polityki Prywatności.

          Dostęp do Informacji; Kontakt z Firmą:

          Aby Państwa Dane Osobowe były precyzyjne, aktualne oraz kompletne, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych poniżej danych. Podejmiemy stosowne kroki celem aktualizacji lub poprawienia Danych Osobowych w naszym posiadaniu, które zostały wcześniej przekazane nam poprzez Usługi.

          Polityka Prywatności Firmy i praktyki postępowania z informacjami w Usługach.